ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1.ชื่อ-สกุล

นาย นางสาว นาง อื่นๆ
เพิ่มรูป
*** upload เป็น .jpg เท่านั้น
ชื่อ : สกุล :

2.ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

E-mail : Facebook : โทรศัพท์ :

3.สภาวะการมีงานทำ

ไม่มีงานทำ
มีงานทำ
ชื่อสภานที่ทำงาน
เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

4.หลักสูตรที่จบการศึกษา

ป.ตรี ป.โท
เลือกหลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ
เลือกหลักสูตร ปีการศึกษาที่จบ


ขอบคุณครับ
--------------------------------------------------------------

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : management@cmru.ac.th