ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

บทความล่าสุด

สัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2021
read more>> ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 64 03:04 update ล่าสุด 9 ธันวาคม 64 03:04
โดย: สาขาวิชาการจัดการ
10 view     0 ความคิดเห็น
 
การยกระดับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
read more>> ประกาศ วันที่ 30 มิถุนายน 64 03:59 update ล่าสุด 30 มิถุนายน 64 03:59
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
46 view     0 ความคิดเห็น
 
การยกระดับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
read more>> ประกาศ วันที่ 30 มิถุนายน 64 03:57 update ล่าสุด 30 มิถุนายน 64 03:57
โดย:
43 view     0 ความคิดเห็น
 
Building Report for Customer Segmentation (Workshop with Google Data Studio) รุ่นที่5
read more>> ประกาศ วันที่ 21 พฤษภาคม 64 03:46 update ล่าสุด 21 พฤษภาคม 64 03:46
โดย: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
91 view     0 ความคิดเห็น
 
4 เรื่องใหม่ในตลาดทุน New Normal
read more>> ประกาศ วันที่ 27 เมษายน 64 04:26 update ล่าสุด 27 เมษายน 64 04:26
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
65 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:18 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:18
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
85 view     0 ความคิดเห็น
 
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 8 เมษายน 64 04:12 update ล่าสุด 8 เมษายน 64 04:12
โดย:
71 view     0 ความคิดเห็น
 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตรที่5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:56 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:56
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
69 view     0 ความคิดเห็น
 
Thailand e-Commerce Landscape \"กลยุทธ์การตลาดยุค New Normal\"
read more>> ประกาศ วันที่ 29 ธันวาคม 63 03:41 update ล่าสุด 29 ธันวาคม 63 03:41
โดย: สาขาการตลาด
71 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย.
read more>> ประกาศ วันที่ 14 ธันวาคม 63 07:09 update ล่าสุด 14 ธันวาคม 63 07:09
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
99 view     0 ความคิดเห็น
 

ปฏิทินข่าวกิจกรรม

มกราคม 2565
พฤ อา
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

คลังเก็บความรู้