ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System)

ระบบสมาชิก

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 

สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

บทความล่าสุด

Digital Transformation in Accounting
read more>> ประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 66 08:31 update ล่าสุด 4 ธันวาคม 66 08:31
โดย: สาขาวิชาการบัญชี
5 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับที่สูงขึ้น
read more>> ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 66 04:00 update ล่าสุด 6 พฤศจิกายน 66 04:00
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
12 view     0 ความคิดเห็น
 
Tax ต้องเซฟ ภาษีต้อง Talk
read more>> ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 66 03:46 update ล่าสุด 6 พฤศจิกายน 66 03:46
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
12 view     0 ความคิดเห็น
 
Tax ต้องเซฟ ภาษีต้อง Talk
read more>> ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 66 03:44 update ล่าสุด 6 พฤศจิกายน 66 03:44
โดย:
17 view     0 ความคิดเห็น
 
การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูง
read more>> ประกาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 66 03:31 update ล่าสุด 6 พฤศจิกายน 66 03:31
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
16 view     0 ความคิดเห็น
 
การสร้างความตระหนักรู้ \"พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)\"
read more>> ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม 66 07:09 update ล่าสุด 13 มีนาคม 66 07:09
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
23 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงชึ้น\" รุ่นที่2
read more>> ประกาศ วันที่ 13 มีนาคม 66 06:41 update ล่าสุด 13 มีนาคม 66 06:41
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
23 view     0 ความคิดเห็น
 
ระบบ ThaiJo สำหรับบรรณาธิการวารสาร
read more>> ประกาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 05:55 update ล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 66 05:55
โดย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์
29 view     0 ความคิดเห็น
 
เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี 2565 (Trade Development Regional Forum 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก Futuristic Asia-Pacific
read more>> ประกาศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 65 02:13 update ล่าสุด 14 พฤศจิกายน 65 02:13
โดย: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
28 view     0 ความคิดเห็น
 
อบรม Work-life balance
read more>> ประกาศ วันที่ 3 สิงหาคม 65 04:04 update ล่าสุด 3 สิงหาคม 65 04:04
โดย: หน่วยงานประกันคุณภาพ
38 view     0 ความคิดเห็น