คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรุณาเข้าสู่ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ