ค้นหาเพื่อ เข้าสู่ระบบ

 
รหัสนักศึกษา :
   
     
คู่มือการใช้งาน

คำชี้แจงในการประเมิน

  1. โปรดตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง ทางคณะจะเก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับ
  2. นักศึกษาสามารถประเมินผู้สอน ที่สอนกระบวนวิชาของคณะวิทยาการจัดการที่นักศึกษาลงทะเบียนได้ทุกกระบวนวิชา ในภาคการศึกษานั้นๆ
  3. สำหรับการประเมินผู้สอนแต่ละท่าน ในกระบวนวิชาหนึ่งๆ สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  4. ทุกครั้งที่นักศึกษาทำการประเมินเสร็จสิ้นแล้วกรุณา Logout ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
  5. สำหรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ต้องทำการประเมิน
 
มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-885800 หรือ In box facebook มาที่ วิทยาการจัดการ CMRU'News