คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาปรึกษาชีวิตนักศึกษา(Student help and Support Center)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปรึกษาปัญหาชีวิตออนไลน์

Student Help and Support Center Online

โทร 053-885808

เข้ารับปรึกษา

บทความน่ารู้/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์Q&A

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งด้านการเรียนการสอน เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวในสังคม การวางแผนการเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม การเปลี่ยนแผนการเรียนที่เหมาะสม ตลอดจนปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาการเงินระหว่างเรียน ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน และปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ เป็นต้น

Q : ถ้าครอบครัวเป็นข้าราชการเราสามารถทำเรื่องเบิกค่าเทอมได้ไหมอ่ะครับ แล้วจะต้องไปติดต่อที่ไหนครับ
A : สอบถามจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองครับ ว่าสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรในระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ หากใช้สิทธิได้ ให้นำใบที่โอนค่าเทอมมาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับเต็ม ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Q : อยากจะทราบเรื่องกำหนดการ การชำระค่าเทอมที่ทางมหาวิทยาได้ประกาศไปค่ะ ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย ยังคงเลื่อนชำระอยู่หรือเปล่า เพราะเห็นทางเพจวิทยาการจัดการ โพสเรื่องการผ่อนผันค่าเทอมค่ะ
A : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 http://www.academic.cmru.ac.th/files/news180559.pdf
Q : ถ้าเปลี่ยนสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ เราจะไปแจ้ง ทางมหาลัยได้ที่ไหนค่ะ พอดีน้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาใหม่
A : ติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาปรึกษาชีวิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-88505 FAX:053-885808 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ