แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

>
คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ