โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมโครงการ


การจัดประชุมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ U2T ต.ไชยสถาน
อ่านต่อ
โครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพในการดำเนินธุรกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็น “HUB งานบุญ” ตามวิถี new normal
อ่านต่อ
ตรวจแปลงปลูกของแม่เบจพรรณ
อ่านต่อ
ตรวจแปลงปลูกของแม่จันทร์แสง
อ่านต่อ

พื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล