ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
     ข่าวกิจกรรม
 ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า วจก....
 คณะวิทยาการจัดการ CMRU ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับมอบรางวัล ใน...
 ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ...
 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ NCUT ประเทศไต้หวัน...
 วิทยาการจัดการร่วมสืบสานวัฒนธรรม...
 Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น...
 ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างค...
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565...
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565...
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ...


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่...
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน...
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไต...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดี...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม....