ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
     ข่าวกิจกรรม
 มร.ชม. – รร.สันป่าตองวิทยาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนานวัตกร...
 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่...
 ระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ...
 นางนพมาศและเทพบุตรออนไลน์ ยี่เป็งล้านนา 2021 ...
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2564...
 แข่งขันประกวด Business Model “ FMS Junior Contest ๒๐๒๑ ”...
 อาจารย์วิทยาการจัดการบริการวิชาการ อบรมการตลาดดิจิทัล การตลาดออฟไลน์ ก...
 วิทยาการจัดการร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา...
 นิเทศศาสตร์ราชภัฏ 10 สถาบัน ลงนาม MOU ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเห...
 BTC เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการส่งออกระดับประเทศ...


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่...
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน...
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไต...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดี...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม....