ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

office hours

ปฏิทินวิชาการ

Journal & E-Book

E-Learning

ศูนย์ฝึกฯ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
     ข่าวกิจกรรม
 แนะนำ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วน...
 สถานวิจัย วจก. จัดอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อรับการตีพิมพ์...
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ...
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ...
 เขียนเรซูเม่ให้ปัง ..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน...
 การพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออก...
 คนเก่ง FMS...
 หลักสูตร EP จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ...
 นักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้ทันข่าว...
 ฺBCOM อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษา ...


     ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่...
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน...
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยว...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)...
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไต...
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดี...
 มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงาน ม....