ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์
ดาวน์โหลด คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter