ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerสถานที่ฝึกงาน

บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด

สถานที่ : บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

202 ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053885800

ดูรายละเอียด

บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

สถานที่ : บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานฝ่ายบุคคลและงานฝ่ายธุรการ

287 หมู่ที่ 5 สันทรายน้อย สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร 0813596921

ดูรายละเอียด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : รับเรื่องการขอใบอนุญาติทำงาน ของชุมชนบนพื้นที่สูง

สนง.จัดหางานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053112744-6 ต่อ 11

ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานทั่วไป

888 ถนนโชตนา ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053998333

ดูรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ลักษณะการฝึกฯ : การเงินและบัญชี

16 ม.5 ห้วยแก้ว แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053036556

ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลช้างเผือก

สถานที่ : เทศบาลตำบลช้างเผือก

ลักษณะการฝึกฯ : เกี่ยวกับเอกสาร

199 หมู่ 2 ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053-217923

ดูรายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

สถานที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานทั่วไปด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

เลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง ถนนคันคลองชลประทาน สุเทพ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-329251-2

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ลักษณะการฝึกฯ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทางด้าน IT

เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ศรีภูมิ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053920300 ต่อ 4055

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

THE CORE HOTEL CHIANGMAI

สถานที่ : THE CORE HOTEL CHIANGMAI

ลักษณะการฝึกฯ : ดูแลระบบ IT และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงแรม

99/105-107 หมู่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 503000 โทร 053-218163, 053-21

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการฝึกฯ : งานออกแบบข่ายสาย

215 ถนนมหิดล ช้างคลาน เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร 053281410

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่

สถานที่ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : ส่วนบำรุงรักษา(คอมพิวเตอร์)

60 หมู่ที่ 3 สุเทพ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 05327-0222-33

ดูรายละเอียด

สำนักงานสรรพสามิต

สถานที่ : สำนักงานสรรพสามิต

ลักษณะการฝึกฯ : บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนโชตนา ช้างเผือก เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร 053112392

ดูรายละเอียด

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter