คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


Department Of Business Computerอ.ดร.รัฐ ใจรักษ์

Dr.Rath Jairak


อาจารย์สุดารัตน์ แสงแก้ว

Dr.Sudarat Saengkeaw


อ.ดร.กัลยา ใจรักษ์

Assist.Prof. Dr.Kallaya Jairak


อาจารย์วลัยพร สุพรรณ

Walaiphon Suphan


อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์

Chayaphat Phumchun


อาจารย์ศุภชัย มุกดาสนิท

Supachai Mukdasanit


อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

Ubonwanna Kasetiam


อาจารย์กุสุมา สุธาคำ

Kusuma Seedapeng


อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตน์ไพศาลกุล

Pichate Siriratanapaisalkul


อาจารย์ชัยวิชิต  ไพรินทราภา

Chaiwichit Phairintrapha
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่