คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


A leading learning source for management sciences,aiming to produce groduce graduates and academic network for the development of local to global commumity.


ADMINISTRATORคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Asst.Prof. Supareuk Tarapituxwong,PH.D.
Dean Faculty of Management Sciences


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Asst.Prof. Mathana Inchai,PH.D.
Vice Dean for Academic Affairs and Education Quality Assurance


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Asst.Prof. Jermkhuan Ratchusanti,PH.D.
Vice Dean for Administration, Planning and Budget


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Pariwat Sirakiatsakul,Ph.D.
Vice Dean for Student Development and Academic Services
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY
202 Changpuek Rd. Muang Chiang Mai,Thailand 50300
Tel 053-885800 FAX:053-885809 Email : management@cmru.ac.th
carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่