คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า วจก....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ CMRU ขอแสดงความยินดีกั...

คณะวิทยาการจัดการ CMRU ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรท...

วันที่ 02 พฤษภาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...

วันที่ 02 พฤษภาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ NCUT ประเทศไ...

อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาการ...

วันที่ 02 พฤษภาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการร่วมสืบสานวัฒนธรรม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 29 เมษายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Rustic Studio นิเทศศาสตร์ มร.ชม. คว้าราง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึ...

วันที่ 28 เมษายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง ประชุมเครือข่าย...

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทั...

วันที่ 28 เมษายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 08 เมษายน 2022 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่