คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ แข่งขันประกวด Business Model “ FMS Junior Contest ๒๐๒๑ ”


ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ โครงการแข่งขันประกวด Business Model “FMS Junior Contest 2021” จำนวน 9 ทีม เนื่องจากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน (ไม่เรียงลำดับคะแนน)


1. ทีม Hi DSC ธุรกิจ ร้านกาแฟบ้านดินเทพศิรินทร์ล้านนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
2. ทีม นักธุรกิจน้อยพอเพียงดอยเต่า ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือลายโบราณดอยเต่า โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
3. ทีม WKSC Biz ธุรกิจ น้ำพริกคั่วทรายเวียงแหง สูตรแม่เรณู โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
4. ทีม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ธุรกิจ Coffee Milk Rice Scrub โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
5. ทีม SMEW ธุรกิจ Herbal foot scrub(สครับเท้าจากสมุนไพร) โรงเรียนพร้าววิทยาคม
6. ทีม หมีแพนด้า 3 ตัว ธุรกิจ Hair gel using bamboo leaf extract and aloe vera.(เจลบำรุงผมจากน้ำใบไผ่และว่านห่างจระเข้) โรงเรียนพร้าววิทยาคม
7. ทีม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ธุรกิจ ไตลื้อบ้านลวงเหนือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
8. ทีม เกษตรกล้าสู้ ธุรกิจ เพาะกล้าพืชผัก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
9. ทีม ละลายลำ ธุรกิจ ละลายลำ สร้างฝัน สร้างอาชีพสู่ชุมชนที่ยั่งยืน วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรม work shop ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านระบบ zoom รหัสการเข้าจะส่งถึงอีเมล์ของอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565

กำหนดการ
09.00-09.15 น. พิธีเปิดโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
09.15-11.00 น. กิจกรรมอบรม work shop Lean Canvas
11.00-12.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
12.00 น. กลับห้องหลัก พิธีปิด

****เชิญชวนอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักเรียนทีมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. เพื่อรับวุฒิบัตรการอบรม ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ ****


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่