คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บอกรัก FMS CMRU

เรียนบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ เรียนการสื่อสาร

บอกรัก FMS CMRU

เรียนบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ เรียนการสื่อสาร

ห้องเรียนที่ใช่ หลักสูตรวิชาที่ชอบ

ตอบโจทย์ .. สู่อนาคตที่สดใส

ต้อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลือกเรียนที่พอดีกับตัวเรา 

รับสมัครนักศึกษาใหม่จากทั่วโลก 

พร้อมให้คำแนะนำกับการมาเรียนและใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ 

รับสมัคร TCAS รอบ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คะแนนที่ใช้คัดเลือก ในการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 Quota มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบ2 รับสมัครทั่วประเทศ และทั่วโลก

 https://bit.ly/3H97tGz

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่