คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสมุนไพร ดอกพญาสัตบร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์อบรมการทำงาน CWIE...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

อบรมศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้าน...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงษ์ คณบด...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

อบรมหัวข้อ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Pytho...

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเชียงดาพารวย ...

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกีย...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Business Model Canvas เครื่องมือสำหรับผู...

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ภีมภณ มณีธร และอาจาร...

วันที่ 27 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมอาจารย์ประจำคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปร...

วันที่ 22 มิถุนายน 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

MOA กับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการ...

คณะวิทยาการจัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) กับ ผู้...

วันที่ 22 มิถุนายน 2022 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ


กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่