คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจำคณะจ...

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประ...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

FMS FRIEND FOR LIFE : VALORANT TOURNAMEN...

FMS FRIEND FOR LIFE : VALORANT TOURNAMENT 2024...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุม เครือข่ายความร่วมมือ วจก.ภาคเหนือ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์  คณ...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R หลัก...

ภาควิชาบริการธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

มากกว่าในห้องเรียน คือ ประสบการณ์...

คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

KM บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบ...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

MGT Volunteer Project...

หลักสูตรการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินโคร...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

นักเศรษฐศาสตร์ฉบับ CWIE ...

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่