ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกรุณาเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

กิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ

MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/6...

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/6...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/63 (ภาคพิเศษ)


MPEC

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเร...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2563


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียน 2/2563


สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สถานที่ : บริษัท สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : แผนงานการตลาด / ติดต่อประสานงาน

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : CTT Logistics International Co.,Ltd.

ลักษณะการฝึกฯ : logistics

ดูรายละเอียด

สถานที่ : การไฟส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(กลุ่มอำนวยการ)

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนี

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000

ลักษณะการฝึกฯ : ฝ่ายบุคคล

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

ลักษณะการฝึกฯ : งานด้านเอกสาร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter