ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerกรุณาเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

กิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ

MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/6...

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/6...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียน 2/63 (ภาคพิเศษ)


MPEC

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเร...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2563


MPEC

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วจก. มร.ชม. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียน 2/2563


สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


สถานที่ : บริษัท นครพิงค์ ลอว์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการทางด้านบัญชีครบวงจร ทั้งการวางระบบบัญชี งานตรวจสอบบัญชี และจัดวางแผนภาษีอย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท บีนีท จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

บริษัท Startup ให้บริการ Application Platform ที่เชื่อมระหว่างผู้ที่มีทักษะด้านทำความสะอาด กับคุณลูกค้าที่ใช้บริการ เราเปิดบริการทั่วประเทศ และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย BeNeat ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน STEP ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เราเป็นบริษัทสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากท้าทายความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท วิณณ์ ที่ปรึกษาทางภาษีและบัญชี จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

-

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน)

ลักษณะการฝึกฯ :

-

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลักษณะการฝึกฯ :

-

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดี.ซี จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

-

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท จินฉางเซิง เหมืองแร่ จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

คัดสรร ตกแต่งสินแร่ รับซื้อ ส่งออกสินแร่ต่างๆ

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

สถานที่ : บริษัท ไอ แทคซ์ แคร์ จำกัด

ลักษณะการฝึกฯ :

-

ยังไม่มีผู้ Vote

ดูรายละเอียด

ติดต่อศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter