ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

Management Science Professional Experience Centerต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


วันที่ 09 เดือน พฤศจิกายน ปี 2020 โดย Adminผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาค และประธานหลักสูตร เข้าร่วม ต้อนรับ ผู้บริหารคณะ, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้แทนคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นำทีมโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี คณบดี ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์ให้คำปรึกษาชีวิตแก่นักศึกษาออนไลน์  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์/FAX : 053-885808

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

visitor counter

Hit Counter