คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


นางนพมาศและเทพบุตรออนไลน์ ยี่เป็งล้านนา 2021

วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

✨✨✨ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรรณปพร พุทธวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ และนายพงศธร กันธะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ในการประกวดนางนพมาศและเทพบุตรออนไลน์ ยี่เป็งล้านนา 2021 จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดคามรับชม คลิป ผลงานนักศึกษาได้ตาม Link นี้เลยค่ะ

https://www.tiktok.com/@fmscmru63/video/7030675279022394626 

✨✨✨ และขอแสดงความยินดีกับ

นายยศพนธ์ แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชานิเทศศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดกระทงออนไลน์ (Application Tiktok) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ:ข่าว  เพจ วิทยาการจัดการ CMRU'News

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่