คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: file_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 160

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมA PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 268

/">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id_news

Filename: views/newsDetail.php

Line Number: 270

/" data-numposts="5">

ข่าวล่าสุด


คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า วจก.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ CMRU ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับมอบรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ ๙๘ ปี

คณะวิทยาการจัดการ CMRU ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับมอบรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ ๙๘ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

คณะวิทยาการจัดการ

ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ NCUT ประเทศไต้หวัน

อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรภายใต้โครงการ 2022 Global Universities Partnership on SDGs and Industrial-Academic Workshop ร่วมกับทาง National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน โดยได้บรรยายในหัวข้อ How Thai Entrepreneurs Survive and Thrive in a Crisis? ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการร่วมสืบสานวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่