คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ

วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote

ในการประกวดออกแบบและสร้างสรรค์กระทง ในหัวข้อ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” จัดโดย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี       </div>
    </div>
  
		<br /><br /><br /><br />
       
    
    
    

  


 <!-- The Bootstrap Image Gallery lightbox, should be a child element of the document body -->
<div id=

×
  วิสัยทัศน์
  คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
  อัตลักษณ์
  บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
  เอกลักษณ์
  สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคม  ข่าวล่าสุด
  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

  เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

  พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

  carpet cleaning palm beach

  คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่