คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


Lanna Expo and Express to Global Market

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี 2021 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ BTC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย TEMA จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการส่งออกต่างประเทศ ในงาน เจาะตลาดการค้าโอมาน ตุรกี มาเลเซียและออสเตรเลีย ภายใต้งานสัมมนา Lanna Expo and Express to Global Market จัดโดยสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดส่งออก ประเทศโอมาน มาเลเซีย ตุรกีและออสเตรเลีย ร่วมเสวนาให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การทำตลาดส่งออกต่างประเทศ รวมถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น องค์การกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการจำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับโลกในการส่งออกสินค้าของไทย ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ BTC  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาดังกล่าว และให้บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการส่งออกต่างประเทศ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 4 ณห้องสันพระเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่