คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ

วันที่ 02 เดือน พฤษภาคม ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ "ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ" พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดี พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา รวมถึงได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 

        พิธีทำบุญคณะวิทยาการจัดการ “ปุญญาดิถี วิทยาการจัดการ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าคาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่