คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


MOU “การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน”

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2022 โดย Admin
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบ “การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน” ร่วมกับ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ และโรงแรม อินเตอร์คอนเนนตัลเชียงใหม่ แม่ปิง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณ์โกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ โดย นายเอ็ดเวิร์ด อี. สนุคส์ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ โดย นายราจาท แชทเทอร์จี และโรงแรม อินเตอร์คอนเนนตัลเชียงใหม่ แม่ปิง โดย นายปีเตอร์ พอตติงกา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมมือกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกันกับกับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเชิงลึกในงานที่ปฏิบัติ

ขอบคุณ ภาพข่าว : เพจ CMRU Photo Activities

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
บัณฑิตที่มีความอดทน มุ่งมั่น มีความสามารถในการสื่อสารและจัดการธุรกิจ
เอกลักษณ์
สร้างคนดีที่มีคุณภาพของสังคมข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่