คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำ เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเ...

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยา...

วันที่ 15 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

สถานวิจัย วจก. จัดอบรม เทคนิคการเขียนบทค...

สถานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสนับสนุนการบ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่...

คณะวิทยาการจัดการ โดยงานพัฒนานักสึกษาจัดโครงการอบร...

วันที่ 14 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

เขียนเรซูเม่ให้ปัง ..จบใหม่ ยังไงก็ได้งา...

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภ...

วันที่ 14 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออก...

เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 411 ส...

วันที่ 11 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คนเก่ง FMS...

นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รางวัลนักแสดงนำชายย...

วันที่ 11 สิงหาคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร EP จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพส...

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ค...

วันที่ 11 สิงหาคม 2022 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่