คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

มร.ชม. ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการกา...

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษ...

วันที่ 11 มกราคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

BTC CMRU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหว...

BTC CMRU ร่วมกับ พช. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด ...

วันที่ 07 มกราคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 07 มกราคม 2022 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

Lanna Expo and Express to Global Market ...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ BTC ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบด...

วันที่ 22 ธันวาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

คนเก่ง FMS...

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัชร์ พิ...

วันที่ 16 ธันวาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร...

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัด...

วันที่ 16 ธันวาคม 2021 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

จดหมายเหตุคณะวิทยาการจัดการ...

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม และ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปร...

วันที่ 16 ธันวาคม 2021 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน


สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการ

แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885800 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่