คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES CHIANGMAI RAJABHAT UNIVERSITY


คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นองค์กรแห่งการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมด้านบริหารจัดการในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการบร...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบ...

วันที่ 02 มิถุนายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นมิติเชิ...

คณะวิทยาการจัดการเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา...

วันที่ 02 มิถุนายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 02 มิถุนายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

KM 2024 FMS CMRU...

FIT CHECK MODEL การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียน...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบ...

วันที่ 05 พฤษภาคม 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ลายนิ้วมือ ค้นหาพรสวรรค์...

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สมพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วน...

วันที่ 05 พฤษภาคม 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ค...

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ...

วันที่ 02 มิถุนายน 2024 โดย Admin

คณะวิทยาการจัดการ

ปั้นบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารนานาชาติ...

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. workshop ปั้นบทความวิจัยต...

วันที่ 26 เมษายน 2024 โดย Admin

ดูเพิ่มเติม

ลิงค์ภายใน
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนำคณะ:ภาษาไทย(Thai version)


แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


เมื่อเธอมาเรียนกับฉัน FMS CMRU


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา


ผลงานนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 062-310-4902 FAX:053-885809 Contact : cmrumanagement@gmail.com

เว็ปไซต์ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด

พัฒนาและออบแบบโดย นายสิทธิพงษ์ นันตา คณะวิทยาการจัดการ

carpet cleaning palm beach

คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่